Giới thiệu mặt hàng

Giới thiệu các sản phẩm của JL GOLF ACADEMY!

Includes

 • 4 Languages
 • 50 field games (6-players)
 • Full HD Real 3D Graphic
 • Driving, Practice on field software Console
 • Built-in computer, 21.5" monitor
 • Analysis camera
 • Rough / Bunker Mat
 • Semi auto tee-up box

Upgrade Option

 • Screen Projector (EB-FH52 4k Ansi)
 • Screen Projector (EB-2250U 5k Ansi)
 • Auto tee-up with control pad
 • Left & Right hand (Combined)

Trung tâm dịch vụ

039-912-8006

Tài khoản tiền gửi

Ngân hàng

Woori Hàn Quốc

100-2434-987454

Ngân hàng

Shinhan Việt Nam 700-002-836306

Chủ tài khoản

Shin Hye-sook

SHOW ROOM


VN)093-123-2582

KR)076-526-3191

N&M OFFICE


VN)090-926-8636

KR)091-383-0102

Giới thiệu Công ty│Chính sách Bảo mật


ABOUT US


JL GOLF Inc.

1338- 2 Gonghang-Dong, Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea


SHOW ROOM                                                                                                Văn Phòng

ADD│15 Nguyễn Lương Bằng. Tân Phú. Quan 7.TPHCM                     ADD ㅣ02 Thi Sach, P. Ben Nghe Quận 1 . TPHCM

TEL  │KR) 076 - 526 - 3191 / VN) 093 - 123 - 2582                                  TEL  ㅣ KR) 091 - 383 - 0102 / VN) 090 - 926 - 8636

CUSTOMER SERVICE


E-mail: JLgolf.vn@gmail.com

Mở cửa suốt năm 07 : 00 ~ 22 : 00│ Chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn khi đóng cửa